Våra tjänster

Våra tjänster

 

Alla företag som är anslutna till oss på Strömsundshälsan har tillgång till vårt breda baspaket med träningslokal i Ulriksfors, sjuk- och friskanmälan, rådgivning och mottagning med personal som är specialiserad på företagshälsovård.

 

Utöver detta ingår även en kostnadsfri föreläsning per år. Årsavgiften är 2000:-/anställd varav 1100:- finns tillgänglig i en tjänstepott för att ni fritt ska kunna välja tjänster från vårt utbud. Utifrån företagets behov och Arbetsmiljöverkets krav på er verksamhet kan ni använda pengarna i tjänstepotten till exempelvis en större utbildningsinsats eller en grundlig hälsoundersökning.

 

I vårt tjänsteutbud ingår till exempel utbildningar i ergonomi, stresshantering, första hjälpen och hjärt- och lungräddning. För dig som driver företag där ni arbetar på höga höjder eller exponeras för till exempel buller, damm och vibrationer utför vi särskilda kontroller och intyg enlig Arbetsmiljöverkets författningar. Vi arbetar flexibelt och därför dyker det upp nya tjänster och skräddarsydda lösningar med jämna mellanrum. Hör av dig och berätta vad du har för behov.

 

För flera av de insatserna vi erbjuder kan du som arbetsgivare ansöka om ekonomiskt stöd från antingen Försäkringskassan eller AFA försäkringar. Kontakta oss för mer information, 0670-127 25 eller info@stromsundshalsan.se