Medarbetare

Medarbetare/Styrelse

Eva Nässen
VD

E-post

070-2177817

Jeanette Palmarsson
Företagsköterska

E-post

0670-127 25

Anders Ehnberg
Företagsläkare

E-post

0670-127 25

Jan Nyqvist
Arbetsmiljöingenjör

E-post

0670-127 25

Åshild Haaheim
Leg psykolog

E-post

073-153 53 73

Lena Olsson
Företagssköterska

E-post

0670-127 25

Elisabeth Danielsson
Undersköterska

E-post

0670-127 25

Britt-Marie Bryntesson
Ergonom/sjukgymnast

E-post

0670-127 25

Lenita Norberg
Beteendevetare

E-post

0670-127 25

Ekorrit AB
Ewa Roos

E-post

0670-127 25

Margareta Stjerna
Företagssköterska

E-post

0670-127 25

Veronica Magnusson
Medicinsk sekreterare/admin & Dipl tobaksavvänjare

E-post

0670-127 25

Ida Sivander
Fysioterapeut

E-post

0670-127 25

Märit Norelius
Beteendevetare

E-post

0670-127 25

Camilla Lorentzon
Beteendevetare

E-post

070-493 72 58

Styrelsen

Ordförande Maria Nilsén Elektra I Jämtland AB
Ledamot Eva Nässén Norrlands Trähus AB
Ledamot Elisabeth Björklund Svenska kyrkan
Ledamot Jens Karlsson Engcon AB