Samarbetspartners

Samarbetspartners

 

Strömsundshälsan kan bland annat erbjuda nedan i samarbete med:

 

PrioMotivera

 

Märit Norelius och Lenita Norberg är två erfarna beteendevetare med mångårig erfarenhet från förebyggande företagshälsovård inom den psykosociala arbetsmiljön. De har arbetat tillsammans med Strömsundshälsan i många år och erbjuder tjänster när det gäller bla:

 

-Telefonrådgivning i psykosociala frågor
-Stresshantering (individ och grupp)
-Krishantering
-Arbetslagsutveckling
-Professionella samtal/coaching
-Chefsstöd och ledarutveckling
-Kartläggning/analyser av verksamhet och arbetsmiljön
-Utbildningar inom det psykosociala arbetsmiljöområdet

 

Se mer på deras hemsida här–>

Marie Simonsson

 

Professionell organisationskonsult som arbetar både individuellt, i grupp eller med hela organisationer.
Hon använder sig av det egna varumärket BusinessTALKs® och Förhandla Framgång.
Marie har med framgång haft föreläsningar hos oss bland annat kring ämnet #meetoo och värdegrunder i arbetsgrupp.

 

Marie Simonsson arbetar inom följande huvudområden:
-Mentor och coach – situationsanpassat ledarskap, kvinnliga chefer och organisationsutveckling och ledarskap i förändring.
-Förhandlingsteknik – affärsförhandlingar, internationella förhandlingar, löneförhandlingar och strategisk kommunikation
-Styrelsearbete – att gå från grupp till team, hur blir gruppen en bra styrelse, vad skall en valberedning tänka på när det gäller styrelsen som ett ledningsteam?
-Strategisk kommunikation – argumentationsteknik, praktisk retorik, presentationsteknik och elevator pitch
-Situationsanpassat ledarskap – alla mina kurser utgår från det förhållningssättet. Oavsett om det handlar om du leder dig själv eller hela världen.

 

Se mer på hennes hemsida här–>